Konkursy 2014 Konkursy 2014

Wyniki otwartych konkursów ofert

Wyniki otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych z zakresu Ekologii, Kultury i Bezpieczeństwa określonych w Programie współpracy Miasta Tarnobrzega z organizacjami pozarządowymi oraz...

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu Sportu

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu Sportu określonych w Programie współpracy Miasta Tarnobrzega z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art....

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu Zdrowia

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu Zdrowia i zapobiegania patologiom określonych w Programie współpracy Miasta Tarnobrzega z organizacjami pozarządowymi oraz...

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu Bezpieczeństwa

Szczegółowe warunki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu Bezpieczeństwa i porządku publicznego określonych w Programie współpracy Miasta Tarnobrzega z organizacjami...

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu Kultury

Szczegółowe warunki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu Kultury określonych w Programie współpracy Miasta Tarnobrzega z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami...

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu Ekologii i ochrony zwierząt

Szczegółowe warunki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu Ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego określonych w Programie współpracy Miasta...

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu Pomocy społecznej

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu Pomocy społecznej określonych w Programie współpracy Miasta Tarnobrzega z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami...

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu Ochrony zdrowia

Szczegółowe warunki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu Ochrony zdrowia i zapobiegania patologiom określonych w Programie współpracy Miasta Tarnobrzega z organizacjami...

Wyniki otwartego konkursu ofert na prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej

Powierza się realizację zadania publicznego z zakresu Pomocy społecznej – wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej - prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14...

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu Pomocy społecznej

Szczegółowe warunki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu Pomocy społecznej określonych w Programie współpracy Miasta Tarnobrzega z organizacjami pozarządowymi oraz...

Harmonogram otwartych konkursów ofert

Harmonogram ogłaszania otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych określonych w Programie współpracy Miasta Tarnobrzega z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art....