Konkursy 2017 Konkursy 2017

Wyniki otwartego konkursu ofert: Ochrona zdrowia...

Wyniki otwartego konkursu ofert z zakresu Ochrony zdrowia oraz zapobiegania zjawiskom patologicznym.

Ogłoszono otwarty konkurs ofert z zakresu turystyki

Informujemy, że Zarząd Województwa Podkarpackiego ogłosił konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie turystyki w 2017 roku pn. "Green Velo".

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert: Sport i turystyka

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 roku zadań publicznych z zakresu Sportu i turystyki.

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert: Pomoc społeczna

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 roku zadań publicznych z zakresu Pomocy społecznej.

Wyniki oceny formalnej ofert: Pomoc społeczna

Lista ofert, które przeszły ocenę formalną w otwartym konkursie ofert na realizację w 2017 roku zadań publicznych z zakresu Pomocy społecznej.

Wyniki oceny formalnej ofert: Sport i turystyka

Lista ofert, które przeszły ocenę formalną w otwartym konkursie ofert na realizację w 2017 roku zadań publicznych z zakresu Sportu i turystyki.

Nabór kandydatów do oceny ofert w konkursie: Kultura

Prezydent Miasta Tarnobrzega ogłasza nabór kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych w komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych z zakresu Kultury,...

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert z zakresu Kultury

Prezydenta Miasta Tarnobrzega ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu Kultury.

Nabór ofert w konkursie przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu

Trwa nabór ofert w konkursie organizowanym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: "Aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu – nowy wymiar 2020".

Wynik otwartego konkursu ofert: Pomoc społeczna - piecza zastępcza

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2017-2019 zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej - wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej: „Prowadzenie placówki...

Nabór kandydatów do oceny ofert: rozwiązywanie problemów narkomanii

Ogłoszenie - nabór kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych w komisji konkursowej opiniującej oferty: Ochrona zdrowia oraz zapobieganie zjawiskom patologicznym - rozwiązywanie...

Nabór kandydatów do oceny ofert: propagowanie trzeźwego życia

Ogłoszenie - nabór kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych w komisji konkursowej opiniującej oferty: Ochrona zdrowia oraz zapobieganie zjawiskom patologicznym - współpraca z...

Nabór kandydatów do oceny ofert: promocja trzeźwości oraz szkolne programy profilaktyczne

Ogłoszenie - nabór kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych w komisji konkursowej opiniującej oferty: Ochrona zdrowia oraz zapobieganie zjawiskom patologicznym - dofinansowanie...

Nabór kandydatów do oceny ofert: pozalekcyjne zajęcia sportowe

Ogłoszenie - nabór kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych w komisji konkursowej opiniującej oferty: Ochrona zdrowia oraz zapobieganie zjawiskom patologicznym - pozalekcyjne zajęcia...

Konkurs ofert: pomoc w prowadzeniu świetlic socjoterapeutycznych

Ogłoszenie - otwarty konkurs ofert - Ochrona zdrowia oraz zapobiegania zjawiskom patologicznym: pomoc finansowa w prowadzeniu świetlic socjoterapeutycznych.

Konkurs ofert: rozwiązywanie problemów narkomanii

Ogłoszenie - otwarty konkurs ofert - Ochrona zdrowia oraz zapobiegania zjawiskom patologicznym: współpraca z organizacjami pozarządowymi mającymi na celu rozwiązywanie problemów narkomanii.

Konkurs ofert: propagowanie trzeźwego życia

Ogłoszenie - otwarty konkurs ofert - Ochrona zdrowia oraz zapobiegania zjawiskom patologicznym: współpraca z organizacjami pozarządowymi mającymi na celu propagowanie trzeźwego życia.

Konkurs ofert: promocja trzeźwości oraz programy profilaktyczne

Ogłoszenie - otwarty konkurs ofert - Ochrona zdrowia oraz zapobiegania zjawiskom patologicznym - promocja trzeźwości oraz szkolne programy profilaktyczne organizowane przez niepubliczne placówki...

Konkurs ofert: Pozalekcyjne zajęcia sportowe

Ogłoszenie - otwarty konkurs ofert - Ochrona zdrowia oraz zapobiegania zjawiskom patologicznym - prowadzenie akcji profilaktycznych i promujących zdrowy tryb życia: pozalekcyjne zajęcia sportowe.

Nabór kandydatów do oceny ofert - zakres Sport i turystyka

Prezydent Miasta Tarnobrzega ogłasza nabór kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych w komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych z zakresu Sportu i...

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Poniżej zamieszczone zostały linki do poszczególnych formularzy, używanych w ramach otwartych konkursów ofert oraz wniosków składanych przez organizacje z własnej inicjatywy.

Wzory ofert:
- małe granty - art 19a.
- otwarty konkurs ofert
- formularz aktualizacji oferty
- otwarty konkurs - regranting

Wzory umowy:
- małe granty - art 19a.
- otwarty konkurs ofert
- otwarty konkurs - regranting

Wzory sprawozdań:
- małe granty - art 19a.
- otwarty konkurs ofert
- otwarty konkurs - regranting