Konkursy 2017 Konkursy 2017

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert: Sport i turystyka

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku dotyczących zadań z zakresu: Sport i turystyka. Termin składania ofert do 12 stycznia 2017 roku.

Nabór kandydatów do oceny ofert - zakres Pomoc społeczna

Prezydent Miasta Tarnobrzega ogłasza nabór kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych w komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych z zakresu Pomocy Społecznej,...

Otwarty konkurs ofert z zakresu Pomocy społecznej na 2017 rok

Gmina Tarnobrzeg reprezentowana przez Prezydenta Miasta Tarnobrzega ogłasza dnia 15 grudnia 2016 roku otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu Pomocy społecznej.

Ogłaszamy nabór na członków komisji konkursowej

Rozpoczął się nabór kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych w komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadania publicznego z zakresu Pomocy Społecznej –wspieranie rodziny i...

Otwarty konkurs ofert z zakresu pomocy społecznej

Gmina Tarnobrzeg reprezentowana przez Prezydenta Miasta Tarnobrzega ogłasza dnia 5 grudnia 2016 roku otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu Pomocy Społecznej – wspieranie...

Harmonogram przeprowadzania otwartych konkursów ofert

Harmonogram ogłaszania otwartych konkursów na realizację zadań publicznych w Programu współpracy Miasta Tarnobrzega z organizacjami pozarządowymi na rok 2017.

Rozstrzygnięto konkurs ofert na nieodpłatną pomoc prawną

Rozstrzygnięty został otwarty konkursu ofert na realizację w 2017 roku zadania publicznego pod nazwą „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze miasta Tarnobrzega”.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Poniżej zamieszczone zostały linki do poszczególnych formularzy, używanych w ramach otwartych konkursów ofert oraz wniosków składanych przez organizacje z własnej inicjatywy.

Wzory ofert:
- małe granty - art 19a.
- otwarty konkurs ofert
- formularz aktualizacji oferty
- otwarty konkurs - regranting

Wzory umowy:
- małe granty - art 19a.
- otwarty konkurs ofert
- otwarty konkurs - regranting

Wzory sprawozdań:
- małe granty - art 19a.
- otwarty konkurs ofert
- otwarty konkurs - regranting