Aktualizacja harmonogramu ogłaszania dodatkowych konkursów ofert

Aktualizacja harmonogramu ogłaszania dodatkowych otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych określonych w Programie współpracy Miasta Tarnobrzega z organizacjami pozarządowymi.

Drugi konkurs z zakresu zdrowia i zapobiegania patologiom - współpraca z organizacjami mającymi na celu propagowanie trzeźwego życia zostanie ogłoszony pod koniec czerwca.