Ferie z kursami AutoCad i Norma-Pro w „Budowlance”

Podczas ferii zimowych, w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 organizowane są kolejne kursy specjalistyczne dla uczniów szkoły w ramach projektu zawodowego „Synergia. Od jakości kształcenia do wzrostu zatrudnienia”.

Młodzież zdobywa dodatkowe kwalifikacje, niezbędne na współczesnym rynku pracy. I tak uczniowie „Budowlanki” uczestniczą w następujących kursach:

1. AutoCad: kurs z zakresu projektowania przestrzennego używany obecnie przez wszystkie specjalistyczne firmy z branży architektonicznej i inżynieryjnej.

2.  Norma – Pro: kurs w oparciu o przedmiarowanie i kosztorysowanie.

3. Wózki widłowe: kurs na operatora wózków widłowych z napędem elektrycznym z uprawnieniami UDT  (Urzędu Dozoru Technicznego).

W późniejszym terminie zrealizowane zostaną:

·  kurs na operatora koparko – ładowarki

· kurs na operatora agregatów tynkarskich – ten adresowany jest wyłącznie dla uczniów klas zasadniczej szkoły zawodowej, uczących się w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

· hydraulik z elementami montażu kolektorów słonecznych (kolejna edycja)

· staże i praktyki dla uczniów, które będą realizowane w firmach adekwatnych do zawodów z gratyfikacjami pieniężnymi w wysokości około 1000 zł.

ZSP nr 3