Informacja o przystąpieniu do zawarcia umowy z Klubem kajakowym Jezioro Tarnobrzeg

Informacja o przystąpieniu do zawarcia umowy z Klubem kajakowym Jezioro Tarnobrzeg na wsparcie realizacji zadania publicznego pn. „Sportowe wakacje w kajaku 2013”.
Prezydent Miasta informuje o przystąpieniu do zawarcia umowy z Klubem kajakowym Jezioro Tarnobrzeg na wsparcie realizacji zadania publicznego pn. „Sportowe wakacje w kajaku 2013”.
Prezydent Miasta informuje, iż na realizację zadania publicznego pn. „Sportowe wakacje w kajaku 2013” wpłynęła w dniu 21 maja 2013 r. oferta w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, złożona przez Klub kajakowy Jezioro Tarnobrzeg, ul. Kochanowskiego 1, 39-400 Tarnobrzeg.
Ofertę zamieszczono na okres 7 dni w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Tarnobrzeg, na stronie www.tarnobrzeg.pl w zakładce „Współpraca z organizacjami pozarządowymi” i na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta.
Z uwagi na fakt, iż do ww. oferty nie wpłynęły żadne uwagi oraz uznając celowość realizacji ww. zadań przystąpiono do zawarcia umowy na wsparcie realizacji zadania publicznego z Klubem kajakowym Jezioro Tarnobrzeg.