Nabór kandydatów do oceny ofert: promocja trzeźwości oraz szkolne programy profilaktyczne

Prezydent Miasta Tarnobrzega ogłasza nabór kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych w komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych z zakresu Ochrony zdrowia oraz zapobiegania zjawiskom patologicznym - prowadzenie akcji profilaktycznych i promujących zdrowy tryb życia: dofinansowanie inicjatyw i projektów promujących trzeźwość oraz szkolnych programów profilaktycznych organizowanych przez niepubliczne placówki oświatowe.

Nabór trwa do 13.01.2017 r. Zgłoszenie należy złożyć lub przesłać na adres Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Tarnobrzega, ul. Mickiewicza 7, 39-400 Tarnobrzeg. Decyduje data wpłynięcia do Urzędu.