Nabór kandydatów do oceny ofert: propagowanie trzeźwego życiaPrezydent Miasta Tarnobrzega ogłasza nabór kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych w komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych z zakresu Ochrony zdrowia oraz zapobiegania zjawiskom patologicznym - motywowanie osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków do podjęcia leczenia: współpraca z organizacjami pozarządowymi mającymi na celu propagowanie trzeźwego życia.

Nabór trwa do 13.01.2017 r. Zgłoszenie należy złożyć lub przesłać na adres Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Tarnobrzega, ul. Mickiewicza 7, 39-400 Tarnobrzeg. Decyduje data wpłynięcia do Urzędu.