Nabór kandydatów do oceny ofert - zakres Sport i turystyka

Prezydent Miasta Tarnobrzega ogłasza nabór kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych w komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych z zakresu Sportu i turystyki, realizowanych w 2017 roku, określonych w Programie współpracy Miasta Tarnobrzega z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017.

Nabór kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych w komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych z zakresu Sportu i turystyki, realizowanych w 2017 roku, trwa do 09.01.2017 r.. Zgłoszenie należy złożyć lub przesłać na adres Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Tarnobrzega, ul. Mickiewicza 7, 39-400 Tarnobrzeg. Decyduje data wpłynięcia do Urzędu.

Więcej szczegółów o naborze w załacznikach.

Info: PSK/Robert Chrząstek