Nowe wzory formularzy dla organizacji pozarządowych

Poniżej zamieszczone zostały linki do poszczególnych formularzy, używanych w ramach otwartych konkursów ofert oraz wniosków składanych przez organizacje z własnej inicjatywy.

Wzory ofert:
- małe granty - art 19a.
- otwarty konkurs ofert
- formularz aktualizacji oferty
- otwarty konkurs - regranting

Wzory umowy:
- małe granty - art 19a.
- otwarty konkurs ofert
- otwarty konkurs - regranting

Wzory sprawozdań:
- małe granty - art 19a.
- otwarty konkurs ofert
- otwarty konkurs - regranting