Ocena formalna wniosków NGO

Ocena formalna wniosków złożonych w konkursach z zakresu zdrowia i zpaobiegania patologiom (lato w mieście oraz obozy i kolonie), a także z zakresu działalności na rzecz organizacji pozarządowych.