Oferta Integracji - Stowarzyszenia Sprawnych Inaczej i Przyjaciół

Oferta Integracji -  Stowarzyszenia Sprawnych Inaczej i Przyjaciół na realizację zadania pn. "Organizacja XIV Turnieju w Wyciskaniu Sztangi Leżąc Bartosz 2015" złożona zgodnie z art. 19a UoPPioW.

Oferta podana do publicznej wiadomości na 7 dni od daty publikacji.

Jeśli w/w terminie nie zostaną zgłoszone uwagi, ze Stowarzyszeniem zostanie podpisana umowa na realizację w/w zadania. Uwagi należy zgłaszać na załączonym formularzu w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Tarnobrzega, ul. Mickiewicza 7, 39-400 Tarnobrzeg. Decyduje data wpływu do Urzędu.