Oferta Stowarzyszenia ESTEKA złożona zgodnie z art. 19a UoPPioW

Oferta Stowarzyszenia ESTEKA na realizację zadania pn. "XII Parada Mikołajów w Tarnobrzegu" złożona zgodnie z art. 19a UoPPioW.

Oferta podana do publicznej wiadomości na 7 dni od daty publikacji.
Jeśli w/w terminie nie zostaną zgłoszone uwagi, ze Stowarzyszeniem zostanie podpisana umowa na realizację w/w zadania. Uwagi należy zgłaszać na załączonym formularzu w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Tarnobrzega, ul. Mickiewicza 7, 39-400 Tarnobrzeg. Decyduje data wpływu do Urzędu.