Oferta złożona przez Klub Kajakowy Jezioro Tarnobrzeg w trybie bezkonkursowym (art. 19 a).

Oferta złożona przez Klub Kajakowy Jezioro Tarnobrzeg w trybie bezkonkursowym (art. 19 a).
Wszelkie uwagi można zgłaszać w terminie 7 dni na załączonym formularzu na adres ngo@um.tarnobrzeg.pl