Oferta złożona przez Stowarzyszenie ESTEKA w trybie bezkonkursowym (art. 19 a).

Oferta złożona przez Stowarzyszenie ESTEKA w trybie bezkonkursowym (art. 19 a).

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 28 listopada 2012 r. osobiście w formie pisemnej w Kancelarii Prezydenta Miasta Urząd Miasta ul. Kościuszki 32, 39-400 Tarnobrzeg, pok. 206 lub drogą elektroniczną na adres: ngo@um.tarnobrzeg.pl na załączonym formularzu (skan z podpisem).