Ogłoszenie i szczegółowe warunki otwartego konkursu ofert z zakresu kultury

Ogłoszenie i szczegółowe warunki otwartego konkursu ofert z zakresu kultury - organizacja imprezy rozrywkowo-rekreacyjnej „Tarnobrzeg wita Nowy Rok".