Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłasza konkurs Świetlica - moje miejsce

Świetlica - moje miejsce
Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłasza konkurs w ramach programu "Świetlice - Moje Miejsce", w którym o przyznanie dotacji mogą ubiegać się lokalnie działające organizacje pozarządowe z terenu województwa podkarpackiego i lubelskiego.
Maksymalna kwota dotacji nie może przekraczać: 16 000 zł.
Czas realizacji projektu: od 1 października 2013 do 30 września 2014 roku.
Aby wziąć udział w konkursie należy się zarejestrować na stronie Fundacji, gdzie dostępne są również zasady konkursu, a także formularz wniosku.
Aby ubiegać się o dotację należy do 12 września 2013 roku zarejestrować zgłoszenie oraz przesłać projekt poprzez stronę
http://pcyf.org.pl/index.php?s1=programy&s1=swietlicamojemiejsce„Świetlica – Moje miejsce” to program partnerski Fundacji PZU i Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży adresowany do dzieci w wieku 8-13 lat. Głównym celem programu jest zapewnienie dzieciom ze szkół podstawowych miejsc, w których między zajęciami szkolnymi, a pobytem w domu mogłyby uczestniczyć w zajęciach edukacyjnych i rozwijać się intelektualnie. Ważnym celem programu jest także przygotowanie dorosłych uczestników programu (opiekunów, wolontariuszy, rodziców) do organizowania zajęć edukacyjnych w świetlicy i tworzenia przyjaznej przestrzeni dla dzieci.

Główne komponenty programu:

•    Aranżacja wnętrza świetlicy.
W celu zapewnienia dzieciom najbardziej optymalnych warunków i wygód w pomieszczeniu, w którym przebywają oraz efektywnego wykorzystania dostępnej przestrzeni, każda świetlica uczestnicząca w programie zostaje, przy współpracy z projektantem wnętrz, przystosowana do prowadzonych zajęć i potrzeb dzieci.

•    Nauki ścisłe w świetlicy.
Celem tej aktywności jest rozbudzenie wśród uczniów zainteresowań naukami przyrodniczymi. Autorzy scenariuszy zajęć zebranych w podręczniku „Klub Młodego Odkrywcy” podjęli próbę wypracowania nowych, skutecznych metod nauczania przedmiotów ścisłych oraz zainteresowania uczniów studiowaniem tych dyscyplin naukowych.

•    Gry edukacyjne.
Gry możliwie szeroko odpowiadają na potrzeby dzieci, rozwijają manualne i praktyczno-techniczne umiejętności oraz zachęcają do zainteresowania się naukami ścisłymi.

•    Zaangażowanie rodziców.
Współpraca z rodzicami jest jednym z najważniejszych czynników wpływających na działalność świetlicy. Ich udział w prowadzeniu zajęć, wzajemny kontakt z innymi rodzicami, daje dzieciom poczucie bezpieczeństwa i przyjaznej atmosfery.
Od roku 2005 w programie uczestniczyło 70 świetlic z województwa podlaskiego, łódzkiego, świętokrzyskiego , warmińsko-mazurskiego i lubelskiego. We wrześniu 2013 roku do programu dołączy 18 świetlic z terenu województwa podkarpackiego.