Portret z książką

Wierszem  Hanny Łochockiej  „Książka czyta” rozpoczęło się, 19 maja uroczyste podsumowanie konkursu fotograficznego „Portret z książką”, którego organizatorem było Gimnazjum nr 1 im. St. Jachowicza w Tarnobrzegu przy współpracy z Biblioteką Pedagogiczną i Urzędem Miasta Tarnobrzega. W sali wystawowej Biblioteki Pedagogicznej zgromadzili się laureaci, uczestnicy i osoby zainteresowane wydarzeniem.

Pani Anna Żarów - dyrektor Biblioteki - przywitała zgromadzonych oraz gości - pana Tomasza Krawczuka – reprezentującego Urząd Miasta Tarnobrzega Wydział Edukacji, panią Jolantę Mudzik – dyrektora Gimnazjum nr 1 w Tarnobrzegu, pana Mirosława Mietłę – pasjonata fotografii, członka Tarnobrzeskiego Towarzystwa Fotograficznego.

Głównym celem konkursu  zorganizowanego w ramach obchodów Roku Stanisława Jachowicza było propagowanie wśród dzieci i młodzieży czytania i czytelnictwa, czyli pożytecznych i przyjemnych form spędzania wolnego czasu, które jednocześnie uczą dialogu ze światem i rozwijają sferę emocjonalną. Organizacja konkursu posłużyła upowszechnieniu fotografii jako dziedziny sztuki. A także przypomnieniu i spopularyzowaniu idei życia Stanisława Jachowicza – miłośnika ksiąg oraz wychowawcy dzieci i młodzieży. 

W odpowiedzi na zaproszenie do udziału w konkursie zgłosiło się czterdziestu pięciu uczestników z siedmiu szkół: Szkoła Podstawowa nr 4 im. M. Kopernika w Tarnobrzegu, Szkoła Podstawowa nr 6 im. Akademii Miechocińskiej w Tarnobrzegu, Szkoła Podstawowa nr 9 w Tarnobrzegu, Szkoła Podstawowa im. St. Jachowicza w Furmanach, Zespół Szkół Specjalnych w Tarnobrzegu, Publiczne Katolickie Gimnazjum im. Jana Pawła II w Tarnobrzegu, Gimnazjum nr 1 im. St. Jachowicza w Tarnobrzegu. W sumie wpłynęło pięćdziesiąt pięć fotografii, z których jury w składzie: pani Joanna Rybczyńska reprezentująca Urząd Miasta Tarnobrzega Wydział Promocji, Kultury i Sportu, pani Anna Żarów – dyrektor Biblioteki Pedagogicznej w Tarnobrzegu, pan Wacław Pintal – redaktor naczelny „Tygodnika Nadwiślańskiego”, pani Ewa Miękina – nauczyciel-bibliotekarz Gimnazjum nr 1 w Tarnobrzegu. Wyłoniło ono trzech laureatów konkursu i przyznało trzy wyróżnienia.

I MIEJSCE

Martyna Zimnicka Publiczne Katolickie Gimnazjum im. Jana Pawła II w Tarnobrzegu

II MIEJSCE

Natalia Szewc Gimnazjum nr 1 im. St. Jachowicza w Tarnobrzegu

tytuł fotografii  Każda książka jest wyjątkowo, jak każde dziecko które ją czyta

III MIEJSCE

Paulina Kostur Publiczne Katolickie Gimnazjum im. Jana Pawła II w Tarnobrzegu

 

WYRÓŻNIENIA

Jakub Wit

Szkoła Podstawowa im. St. Jachowicza w Furmanach

tytuł fotografii Drzewo mądrości

Maksymilian Brud

Szkoła Podstawowa nr 4 im. M. Kopernika w Tarnobrzegu

tytuł fotografii  Portret z książką

Zuzanna Michałowska

Publiczne Katolickie Gimnazjum im. Jana Pawła II w Tarnobrzegu

 

Dodatkowym walorem spotkania był wykład o pasji fotografowania, który wygłosił pan Mirosław Mietła – fotografik amator, członek Tarnobrzeskiego Towarzystwa Fotograficznego, który wśród pasjonatów z towarzystwa jest rekordzistą, gdyż na swoim koncie posiada najwięcej tytułów "Zdjęcie miesiąca". Za swoje zdjęcia otrzymuje wyróżnienie za wyróżnieniem, a jego prace można oglądać na licznych wystawach, także w wydawnictwie „National Geographic”. Obecnie w czytelni Biblioteki Pedagogicznej prezentowane są zdjęcia z kolekcji „Kolorowy świat motyli”.

Na zakończenie spotkania uczestnicy wysłuchali wiersza Zbigniewa Herberta „Książka”.

Wszystkie konkursowe fotografie zostały wyeksponowane na wystawie pokonkursowej, którą będzie można oglądać w Bibliotece Pedagogicznej do końca czerwca b.r.

Gratulujemy wszystkim laureatom, uczestnikom konkursu i zachęcamy do oglądania wystawy.

info - Gimnazjum nr 1