Szczegółowe warunki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu Sportu

Szczegółowe warunki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu Sportu - konkurs nr 3