Szkolenie dla organizacji pozarządowych

Szkolenie dla organizacji pozarządowych
 - Nowe wzory formularzy ofert i sprawozdań -

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r. poz. 1300) wprowadziło nowe wzory formularzy ofert, umów i sprawozdań dla zadań publicznych.

Po 3 września 2016 r. wszystkie otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych, przeprowadzane w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego, muszą uwzględniać powyższe zmiany.

Wszystkie organizacje pozarządowe, które w 2017 roku zamierzają ubiegać się o dofinansowanie zadań publicznych z budżetu Gminy Tarnobrzeg, a które chciałyby zapoznać się ze zmianami i zasadami prawidłowego wypełniania nowych druków zapraszamy na szkolenie.

Szkolenie odbędzie się 10 grudnia br. (sobota) o godzinie 10.00 i – w przypadku utworzenia drugiej grupy – o godz. 13.00 w Tarnobrzeskim Parku Przemysłowo-Technologicznym (os. Zakrzów) przy Alei Warszawskiej 227A w Tarnobrzegu (hala inkubatora – druga od centrum miasta).

Dojazd do Parku komunikacją publiczną:
nr 4 (z dworca PKS godz. 8.58)  i nr 11 (z dworca PKS godz. 9.30).

Program szkolenia:

1. Omówienie nowych druków ofert, umów i sprawozdań w zakresie zlecania zadań organizacjom pozarządowym.

2. Warsztat z wypełniania nowych formularzy.

3. Omówienie formularza ocen ofert składanych w otwartych konkursach na realizację zadań publicznych.

4. Omówienie wniosków płynących z kontroli realizacji zadań publicznych dofinansowanych przez Gminę Tarnobrzeg.

Z uwagi na to, że szkolenie będzie miało charakter warsztatowy, a uczestnikom zapewniony zostanie dostęp do komputerów, prosimy o wcześniejsze zgłaszanie swojego udziału w szkoleniu.

Ze względu na ograniczoną liczbę stanowisk komputerowych, organizatorzy zastrzegają sobie możliwość podziału  uczestników na dwie grupy, dla których szkolenie odbywać się będzie w różnych godzinach.

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa do 2 grudnia 2016 r. telefonicznie: 15 822 65 70 w.517, mailowo: ngo@um.tarnobrzeg.pl.

Info: PSK/Robert Chrząstek