Uczeń „Kopernika” finalistą olimpiady języka niemieckiego

Miło nam poinformować , że uczeń Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika – Paweł Gil z klasy 3D, został zakwalifikowany do finału tegorocznej edycji Olimpiady Języka Niemieckiego, który rozegrany zostanie w Wyższej Szkole Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego w Poznaniu w dniach 31 marca - 2 kwietnia. Tytuł finalisty lub laureata uprawnia Go do zwolnienia z egzaminu maturalnego w części pisemnej i ustnej z języka nienieckiego. Uczeń uzyskuje 100% punktów. Nauczycielem prowadzącym jest Pani Anna Kiszczak.

Pawłowi gratulujemy tego znaczącego sukcesu.