Uczeń z "Górnika" w Finale Olimpiady Elektrycznej

Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej EUROELEKTRA organizowana jest przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich i skierowana jest do młodzieży szkół ponadgimazjalnych. Olimpiada znajduje się w rejestrze olimpiad Ministerstwa Edukacji Narodowej. Komitet Główny Olimpiady tworzą głównie nauczyciele akademiccy, między innymi: Politechniki Białostockiej, Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy, Politechniki Gdańskiej, Akademii Morskiej w Gdyni, Politechniki Łódzkiej, Politechniki Poznańskiej, Politechniki Wrocławskiej oraz inni specjaliści związani zawodowo z przemysłem elektrotechnicznym. Siedzibą Komitetu Głównego Olimpiady jest Oddział Bydgoski Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Olimpiada organizowana jest jako trójstopniowe zawody o zasięgu ogólnopolskim. Zawody I stopnia odbywają się w szkołach, zawody II stopnia w dwunastu okręgach a zawody trzeciego stopnień (centralne) to finał olimpiady. Do zawodów I stopnia przystępuje każdego roku ponad 2000 uczniów z ponad 100 szkół z całej Polski.

Celem Olimpiady jest pogłębianie wiedzy i rozwijanie umiejętności zawodowych uczniów w dziedzinie elektryki, elektroniki i teleinformatyki oraz lepsze przygotowanie do dalszej nauki w szkołach wyższego stopnia i pracy zawodowej. Olimpiada umożliwia wyłanianie najbardziej uzdolnionej młodzieży i wspieranie jej w dalszym rozwoju zawodowym. Olimpiada sprzyja nawiązywaniu współpracy oraz wymianie doświadczeń między nauczycielami, pracownikami naukowo-dydaktycznymi wyższych uczelni technicznych oraz pracownikami przemysłu.

Początkiem stycznia 2017 roku odbył się  II etap w Rzeszowie, w którym wzięło udział pięciu uczniów technikum teleinformatycznego i jeden uczeń technikum elektrycznego z Zespołu Szkół im. ks. Stanisława Staszica w Tarnobrzegu. Po dokonaniu oceny prac uczniów z całej Polski do ogólnopolskiego finału zawodów (15 najlepszych) zakwalifikował się Dominik Piątkowski uczeń trzeciej klasy technikum teleinformatycznego z "Górnika". Uczeń ten weźmie udział w finale, który odbędzie się 20 marca Lublinie.