Uczniowie "Rolnika" z dodatkowymi kwalifikacjami

Uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Tarnobrzegu („Rolnika”) mieli możliwość zdobywać wiedzę, doskonalić swoje umiejętności oraz uzyskać dodatkowe kwalifikacje na kursach zorganizowanych w ramach projektu „SYNERGIA. Od jakości kształcenia do wzrostu zatrudnienia”.

Kurs „Obsługa wózka widłowego z egzaminem UDT” ukończyło 30 osób z Technikum Spedycji i Technikum Logistyki. Kurs obsługi kasy fiskalnej – 20 uczniów Technikum Ekonomicznego, a kurs „Animator czasu wolnego” – 10 uczniów Technikum Hotelarskiego.

W ramach zajęć realizowanych we współpracy z podmiotami z otoczenia społeczno-gospodarczego uczniowie Technikum Spedycji i Technikum Logistyki zapoznali się z pracą Urzędu Celnego w Rzeszowie - Oddział Celny w Mielcu.