Unia dla oświaty

W związku z nową perspektywą unijną, gmina Tarnobrzeg przygotowuje szereg projektów, pozwalających ubiegać się o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wnioski będą składane w I kwartale 2016 roku. Wśród nich znajdują się zadania dotyczące przebudowy oraz zakupów wyposażenia szeroko rozumianej infrastruktury edukacyjnej.

Projekt dla przedszkoli: „przebudowa infrastruktury dydaktycznej Przedszkola nr 7 i Przedszkola nr 15”
Zakres prac dotyczy przebudowy placów zabaw i pomieszczeń administracyjno-gospodarczych na sale pobytu dzieci wraz z wyposażeniem. Kolejne przebudowywane pomieszczenia posłużą na łazienki wraz z wyposażeniem oraz szatnie dla nowotworzonych grup, także z wyposażeniem.
Szacunkowa wartość projektu: 1,1 mln zł (wkład własny gminy 5%).

Dla ponadgimnazjalnych szkół zawodowych dedykowane są dwa projekty:
„Przebudowa infrastruktury dydaktycznej Zespołu Szkół im. Ks. St. Staszica oraz ZSP nr 3 wraz z zakupem wyposażenia”
Zakres projektu w szkole popularnie nazywanej „Górnikiem” obejmuje przede wszystkim przebudowę wybranych pomieszczeń na nowoczesne pracownie wraz z wyposażeniem. Przewidziane są m.in.: pracownia maszyn i urządzeń mechanicznych, mechaniczno-samochodowa, cyfrowych procesów graficznych, mechaniczna (techniczna) oraz pracownie elektryczno-elektroniczne.
W tej placówce oraz ZSP nr 3 przewidziana jest całościowa wymiana instalacji elektrycznych i c.o., docieplenie dachów obu budynków, a w budynku popularnej „Budowlanki” renowacji mają być poddane również obiekty sportowe.
„Przebudowa Centrum Kształcenia Praktycznego i Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 oraz budynku internatu wraz z zakupem wyposażenia”
CKP: przebudowa pracowni instalacji elektrycznych, pracowni urządzeń sanitarnych, urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, poprawa infrastruktury obu budynków.
ZSP nr 2: przebudowa stołówki na potrzeby pracowni dla technika hotelarstwa i technika logistyki.
Budynek internatu: przebudowa instalacji wodno-kanalizacyjnej, hydrantowej i elektrycznej, przebudowa pokoi na I i II piętrze, korytarzy, klatki schodowej oraz wykonanie aneksu kuchennego na I piętrze, przebudowa pomieszczeń na I piętrze: gabinet pielęgniarki, pralnia, prasowalnia, suszarnia, magazyn pościeli, łazienki i toalety oraz przebudowa parteru (wykonanie zabudowanej recepcji).
W ramach tych projektów szkoły chcą kupić nowoczesny sprzęt i urządzenia do prowadzenia kształcenia zawodowego, zgodnie z profilem nauczania danej placówki oświatowej. Będą to komputery wraz z oprogramowaniem.
Szacunkowa wartość projektu: 7 mln zł (wkład własny gminy 15%).


Kolejny projekt skierowany dla dwóch szkół gimnazjalnych dotyczy głównie poprawy infrastruktury sportowej obu placówek. Projekt noszący nazwę „Poprawa warunków edukacji ogólnokształcącej poprzez przebudowę obiektów dydaktycznych Gimnazjum nr 1 i 2” zakłada przebudowę sal gimnastycznych w obu szkołach wraz z szatniami, wymianą okien, przebudową oświetlenia, a także przebudową wielofunkcyjnych boisk.
Szacunkowa wartość projektu: 1,1 mln zł (wkład własny gminy15%).

„Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej” etap I w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Priorytet III Czysta Energia, Działanie 3.2 Modernizacja Energetyczna Budynków
Szacunkowa wartość: 11,7 mln zł (wkład własny gminy15%)
Projekt zakłada wykonanie głębokiej termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej oraz zastosowanie odnawialnych źródeł energii (tzw. instalacji OZE). Placówki ujęte w projekcie: Przedszkole nr 1, Przedszkole nr 7, Przedszkole nr 15, Przedszkole nr 17, Szkoła Podstawowa nr 9, Szkoła Podstawowa nr 8, Gimnazjum nr 2, budynek internatu przy ul. Św. Barbary, budynek przy ul. Kościelnej 3 (Przedszkole nr 18), budynek Urzędu Miasta przy ul. Mickiewicza 7 i budynek byłego internatu przy ul. Kościuszki 30.


Projektem, który ma usprawnić wiele działań w zakresie oświaty, ale także w zakresie usług dla obywateli, jest „Innowacyjny T@rnobrzeg - zintegrowany system zarządzania miastem i oświatą”. Miasto planuje wdrożyć Zintegrowany System do Zarządzania Oświatą oraz e-usługi dla mieszkańców, np. możliwość dokonania opłat za czynności urzędowe (podatki), złożenie on-line wniosku o dowód osobisty czy wniosku o pozwolenie na wycinkę drzew, itp. Dla odbiorców usług edukacyjnych projekt ten wnosi zupełnie nową jakość. - Dzięki mobilnym usługom, takim jak e-Przedszkole, rodzice będą mogli kontrolować opłaty za posiłki i inne należności każdego dnia, na bieżąco. Starsi uczniowie „zyskają” na kontroli frekwencji dzięki usłudze smsowej, gdyż rodzice będą mieli możliwość wglądu do sytuacji swoich pociech bądź w przedszkolu, bądź w szkole za pomocą zwykłej komórki z systemem android. Dla nauczycieli uruchomienie systemu oznacza dostęp do bazy zawierającej nieskończoną liczbę zasobów edukacyjnych, a także narzędzia, które znacznie ułatwią im pracę, ograniczając biurokrację - wyjaśnia Jolanta Kociuba, naczelnik Wydziału edukacji i Zdrowia.
Szacunkowa wartość projektu: 5 mln zł.

 EZ/RMF/PSK