VII Edycja Konkursu Plastycznego "STOP przemocy ..."

VII Edycji Konkursu Plastycznego

STOP!

przemocy, dopalaczom
i używkom pod każdą postacią

organizatorzy:

Tarnobrzeski Dom Kultury, Komisja ds.  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Prezydencie Miasta Tarnobrzega, Urząd Miasta Tarnobrzega

Impreza pod patronatem Prezydenta Miasta Tarnobrzega

1. Każdy z uczestników wykonuje 1 pracę w formacie A-3 dowolną techniką.

2.Celem Konkursu jest uświadomienie dzieciom i młodzieży szkodliwości działania  dopalaczy i używek pod każdą postacią.

3.Do konkursu uczestnicy zgłaszają pracę opisaną  na odwrocie (imię i nazwisko, klasa, szkoła, opiekun).

4.Prace oceniane będą w 3 kategoriach wiekowych:

I kategoria:klasy IV-VI szkół podstawowych

II kategoria:gimnazja

III kategoria:szkoły ponadgimnazjalne

5.Nagrodzone, wyróżnione i zakwalifikowane do wystawy prace zostaną zaprezentowane  na wystawie pokonkursowej w Galerii TDK w terminie 26 - 28 kwietnia 2017 r..

6.Prosimy o przeprowadzenie wstępnej selekcji na etapie szkolnym i dostarczenie do TDK
10 najlepszych prac z danej szkoły.

7.Prace, które nie spełniają kryteriów konkursu oraz nie podlegają ocenie na szczeblu szkolnym nie zostaną do niego zakwalifikowane.

8.Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wykorzystania prac zgodnie z uznaniem.

9.Organizatorzy nie odsyłają prac,  można je  odebrać indywidualnie w Dziale Organizacji Imprez  w ciągu 7 dni po zakończonej wystawie.

10.Konkurs obejmuje swoim zasięgiem miasto Tarnobrzeg.

 

Terminy:

Zgłoszenie prac do konkursu: 14.04.2017 r.  (do godz. 14.00 włącznie)

Tarnobrzeski Dom Kultury, ul. Słowackiego 2, Dział Organizacji Imprez, pokój 47

Rozstrzygnięcie konkursu, wręczenie nagród, otwarcie wystawy:26.04.2017 r., godz. 14.00
Wystawa pokonkursowa: 26-28 kwietnia 2017 r.

Informacje:

TDK – Dział Organizacji Imprez e-mail: org.imprez@tdk.tarnobrzeg.pl, tel. 15 822 21 10, w. 32