Walentynkowa lekcja łaciny w "Górniku"

14 lutego młodzież i nauczyciele Zespołu Szkół im. ks. S. Staszica uczestniczyli w lekcji otwartej z języka łacińskiego. Tematem lekcji był motyw miłości w literaturze starożytnej. Zajęcia stworzyły możliwość zderzenia się świata starożytnego ze współczesnością.

Intencją nauczycielek Anny Niedziałek i Renaty Bajor było ukazanie młodzieży wpływu dorobku starożytności na wszystkie kolejne epoki zarówno w literaturze jak i sztuce. Podczas lekcji została odegrana scenka prezentująca mity greckie, gdzie zostały wykorzystane oryginalne teksty Horacego. W krótkim wykładzie, prezentacji multimedialnej młodzież zapoznała się z utworami prezentującymi motyw miłości.

Podczas zajęć uczniowie dokonali repetitio - utrwalili podane wiadomości oraz w krótkim ćwiczeniu mogli sprawdzić zapamiętane lub wcześniej posiadane umiejętności.

Dopełnieniem zajęć była oprawa muzyczna np. wykonanie chóralne "Hymnu o Miłości" w języku greckim oraz czytanie fragmentów opisujących wyszczególnione przez Starożytnych cztery rodzaje miłości, zawarte w różnych dziełach literackich z różnych epok. Prawdziwą zagadką i zadaniem do rozwiązania w domu stało się dla uczniów odkrycie autora pierwszej "Walentynki" - osoby uznanej w literaturze światowej.

Lekcja miała wpływ wychowawczy podkreślała, że miłość to uczucie dla człowieka najważniejsze ale zarazem najtrudniejsze oraz że zawsze nadaje ona sens ludzkiemu życiu.