Więcej pieniędzy dla NGO

O 120 tys. zł został zwiększony budżet zaplanowany na współpracę z organizacjami pozarządowymi. Na kwietniowej sesji radni przyjęli poprawkę do Programu współpracy oraz budżetu miasta na 2015 rok.
 
- Wspierać organizacje i różnego rodzaju instytucje możemy tylko zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i o wolontariacie. Dlatego postanowiliśmy jeszcze zwiększyć budżet zarezerwowany na zadania realizowane przez organizacje pozarządowe – wyjaśnia Prezydent Tarnobrzega, Grzegorz Kiełb.
 
Zwiększony o 120 tys. zł budżet w Programie współpracy z organizacjami pozarządowymi podzielono na wsparcie realizacji zadań z trzech zakresów: zdrowia i zapobiegania patologiom, kultury i sportu.
 
O 30 tys. zł zwiększono planowane dotacje w dziale sport, a o 10 tys. zł w dziale kultura. Najwięcej, bo 80 tys. zł dołożono na zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi.
Środki na zadania z kultury i sportu zostaną przeznaczone na tzw. „małe granty”, zgodnie z artykułem 19a ustawy, co oznacza, że Urząd Miasta nie będzie ogłaszał konkursu na realizacje zadań, za to organizacje same mogą składać oferty. Natomiast na podział kwoty 80 tys. zł zostanie ogłoszony konkurs w połowie czerwca.