Wykaz ofert zatwierdzonych pod względem formalnym

Wykaz ofert zatwierdzonych pod względem formalnym, które zostały przekazane do oceny merytorycznej w konkursie ze Sportu.