Wynik otwartego konkursu ofert: Pomoc społeczna - piecza zastępcza

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2017-2019 zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej - wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej: „Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 wychowanków w obiekcie przy ulicy Św. Barbary 1 w Tarnobrzegu w okresie od 1.01.2017 r. do 31.12.2019 r.”

1. Organizacja pozarządowa, której Prezydent Miasta Tarnobrzega przyznał dotację z budżetu Miasta Tarnobrzega na realizację w latach 2017-2019 zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej - wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej: „Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 wychowanków w obiekcie przy ulicy Św. Barbary 1 w Tarnobrzegu w okresie od 1.01.2017 r. do 31.12.2019 r.”:

Stowarzyszenie Przyjaciół Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Tarnobrzegu, z siedzibą: 39-400 Tarnobrzeg, ul. Św. Barbary 1.

Kwota przyznanej dotacji 1 648 590,00 zł:
- rok 2017 – 549 530,00 zł;
- rok 2018 – 549 530,00 zł;
- rok 2019 – 549 530,00 zł.

2. Oferty na realizację, którym nie przyznano dotacji:
Nie wpłynęły inne oferty na ww. otwarty konkurs ofert.