Zapraszamy mieszkańców na spotkanie w sprawie rewitalizacji

Prezydent miasta Tarnobrzega wraz z Instytutem Badawczym IPC z Wrocławia zapraszają mieszkańców na spotkanie konsultacyjne dotyczące opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Tarnobrzega na lata 2016-2023.

Miejsce spotkania: Urząd Miasta Tarnobrzega, ul. Kościuszki 32, sala 201. Termin spotkania: 12 sierpnia 2016 r., godz. 12:00

Cel spotkania:
Opracowanie wizji, celów, kierunków i działań rewitalizacyjnych.
Zachęcamy do uczestnictwa w spotkaniu!
Program spotkania:
- zatwierdzenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji,
- opracowanie i zatwierdzenie wizji obszaru rewitalizacji,
- wyznaczenie celów głównych rewitalizacji,
- opracowanie kierunków rewitalizacji,
- przypisanie działań rewitalizacyjnych do kierunków rewitalizacji.