Biblioteka Pedagogiczna w Tarnobrzegu
ul. Wyspiańskiego 2a
39-400 Tarnobrzeg
http://tarnobrzeg.pbw.org.pl/

 

Centrala 15 822 22 77; 15 822 13 73

Sekretariat 15 822 13 73 wew. 22; 15 821 13 92 tarnobrzeg@pbw.org.pl

Dyrektor - Anna Żarów 15 822 13 73 wew. 21; 15 821 13 91
anna.zarow@pbw.org.pl

Wypożyczalnia
Kierownik - Ewa Wicherska 15 822 13 73 wew. 23; 15 821 13 93
Ewa.Wicherska@pbw.org.pl

Wydział Gromadzenia
Kierownik - Dorota Kosowska 15 822 13 73 wew. 24; 15 821 13 98
dorota.kosowska@pbw.org.pl

Czytelnia 15 822 13 73 wew. 26; 15 821 13 99
Ewa.Fajt@pbw.org.pl

Marta.Krol@pbw.org.pl

Wydział Informacyjno-Bibliograficzny
Kierownik - Stefania Dudzik-Bartosiewicz 15 822 13 73 wew. 27; 15 821 13 97
Stefania.Dudzik@pbw.org.pl

Główny księgowy Agata Porębska-Szulich 15 822 13 73 wew. 25;  15 821 13 95
Agata.Szulich@pbw.org.pl


Specjalista ds. płac 15 822 13 73 wew. 30;   15 821 13 96    

Introligator 15 822 13 73 wew. 31;   15 856 52 71

Misja biblioteki
Biblioteka Pedagogiczna w Tarnobrzegu wraz z filiami w Nisku i Stalowej Woli jest jedyną biblioteką o naukowym charakterze zbiorów w rejonie działania. Towarzyszy oświacie w jej pracy dydaktyczno - wychowawczej i przemianach edukacyjnych od 1952 roku.

Celem naszym jest podnoszenie jakości usług poprzez kompleksową automatyzację procesów bibliotecznych i wykorzystanie w szerokim zakresie nowoczesnych technologii w dążeniu do społeczeństwa informacyjnego. Będziemy badać potrzeby użytkowników Biblioteki, wspierać doskonalenie nauczycieli i doskonalić swoje umiejętności, aby nasza Biblioteka stała się nowoczesnym centrum kształcenia i studiowania.

Obszar działania
Biblioteka Pedagogiczna w Tarnobrzegu świadczy usługi dla nauczycieli województwa podkarpackiego, studentów i uczniów klas maturalnych - mieszkańców powiatów tarnobrzeskiego grodzkiego i ziemskiego, Filie w Nisku i Stalowej Woli: dla nauczycieli województwa podkarpackiego i pozostałych użytkowników - mieszkańców powiatów stalowowolskiego i niżańskiego. Osoby spoza rejonu mogą korzystać bez ograniczeń z usług informacyjno-bibliograficznych czytelni, studenci spoza rejonu zamieszkania - na podstawie porozumień z uczelniami.

Godziny otwarcia biblioteki
Biblioteka udostępnia swoje zbiory we wszystkie dni tygodnia z wyjątkiem środy.