Dom Pomocy Społecznej w Tarnobrzegu
ul. Kurasia 7


DPS w Tarnobrzegu to placówka otwierająca swoje progi dla ludzi samotnych, starszych i chorych. Nasz dom jest przeznaczony dla osób przewlekle, somatycznie chorych i posiada 60 miejsc gdzie zapewnia się całodobową pielęgnację chorych. Mieszkańcy przebywają tutaj pod troskliwą opieką wykwalifikowanego personelu (pielęgniarki, opiekunki, pracownicy socjalni, pedagog, terapeuta, pokojowe, rehabilitanci, instruktorzy terapii zajęciowej, psycholog).

Dom Pomocy Społecznej zabezpiecza:
- potrzeby opiekuńcze m.in. pielęgnacja chorych, rehabilitacja lecznicza, aktywizacja społeczna,
- potrzeby bytowe m.in. całodziennie wyżywienie (posiadamy własną kuchnię, gdzie sporządzane są smaczne posiłki uwzględniające zalecane diety), mieszkanie w 2-osobowym pokoju z dostosowaną łazienką, czystość otoczenia, pranie odzieży (mamy własną pralnię), mamy także własny samochód dostosowany do przewozu niepełnosprawnych, także tych na wózkach inwalidzkich itp.
- realizuje usługi wspomagające m.in. terapia zajęciowa (pracownia plastyczna, ceramiczna, krawiecka),
• posługi religijne (własna kaplica),
• zajęcia kulturalne (biblioteka, chór, udział w samorządności mieszkańców),
• organizowanie wyjazdów do wybranych placówek kulturalnych (film, wystawa),
• organizowanie wycieczek,
• organizowanie małych osobistych uroczystości np. imieniny,
• usługi fryzjerskie i krawieckie,
• indywidualne wyposażenie pokoju mieszkalnego w sprzęt własny,
• możliwość trzymania w pokoju drobnych zwierzątek (rybki, kanarki, chomiki).

Siedziba Domu zlokalizowana jest w centrum miasta, przy peryferyjnej ulicy Kurasia. Ulica jednokierunkowa, rzadko używana przez pojazdy. Przy jezdni parkingi dla odwiedzających DPS.
Dom otacza duży ogród, w których odpoczywają i spacerują mieszkańcy. Ogród to ponad 40arów zagospodarowanych różnorodnymi krzewami i drzewami z fontanną pośrodku pergoli, skalniakami, dużym oczkiem wodnym z kolorowymi liliami i rybami, stałym ogrodowym kominkiem grillowym. Wewnątrz znajdują się ryby akwariowe, żółwie, pies - rezydent „odwiedzający chorych”.
W ogrodzie odbywają się imprezy organizowane dla mieszkańców: „Majówki”, „Sobótki”, pieczenie kiełbasek, zajęcia sportowo-rekreacyjne itp.
W ciągu roku mieszkańcy uczestniczą w organizowanych świętach, np. uroczystej kolacji wigilijnej, uroczystym śniadaniu wielkanocnym, dniu seniora i innych.
Wykwalifikowany personel zapewnia całodobową opiekę, terapię i aktywizację dostosowaną indywidualnie oraz opiekę psychologiczną. Staramy się, aby Dom Pomocy Społecznej nie był tylko z nazwy - lecz przede wszystkim miał klimat domu rodzinnego, gdzie każdy czuje się potrzebny i ważny.

Jak dostać się do Domu Pomocy Społecznej w Tarnobrzegu?

Dom spełnia wymagane standardy.
Działa na podstawie decyzji Wojewody Podkarpackiego z dnia 30 października 2009r. (S.I-SO13-8/09) zezwalającej na prowadzenie placówki na czas nieokreślony.
Decyzję o skierowaniu do DPS i decyzję ustalającą opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej wydaje organ gminny właściwy dla tej osoby, w dniu jej skierowania do dps. Decyzję o umieszczeniu w Domu wydaje Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu ul. Kopernika 3 nr tel. 15 822 60  97 lub 15 823 07 38.

Kontakt:
Dom Pomocy Społecznej
39-400 Tarnobrzeg, ul. Kurasia 7
woj. podkarpackie
tel.  15 688-20-75
tel./fax  15 688-20-76
e-mail:  dpstbg@wp.pl