MOPR

 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
ul. Kopernika 3
tel. 15 822 60 97, 15 823 07 38
                     

Dział Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej Osób Niepełnosprawnych
Punkt Informacyjno - Konsultacyjny
tel. 15 823 77 68
 

Punkt Interwencji Kryzysowej
ul. Kopernika 3
tel. 15 822 13 13
e-mail: pik@mopr.pl
Punkt Interwencji Kryzysowej czynny jest od poniedziałku do piątku
w godzinach 17.00 – 20.00
 

Telefon Zaufania
tel. 15 822 13 13
„Telefon zaufania” czynny jest od poniedziałku do niedzieli
w godzinach 17.00 – 20.00