Placówki publiczne i niepubliczne

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy
ul. Dekutowskiego 20
tel. 15 822 73 55, 15 823 64 96
 

Centrum Pielęgniarstwa Środowiskowo – Rodzinnego i Rehabilitacji przy Stacji Opieki Caritas
ul. Konstytucji 3 Maja 11
tel. 641 66 58, 641 66 57
 

Noclegownia Przy Parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy
ul. Konstytucji 3 Maja 11
tel. 15 823 17 67
Budynek noclegowy mieści się przy ul. Zwierzynieckiej 22a