Stowarzyszenia i organizacje działające na rzecz osób niepełnosprawnych

 

„Integracja” – Stowarzyszenie Sprawnych Inaczej i Przyjaciół
ul. Sokola 14
tel. 15 822 82 22

Integracyjny Klub Sportowy
ul. Targowa 4
tel. 515 098 064

Katolickie Centrum Wolontariatu
ul. Konstytucji 3 Maja 11
tel. 15 823 17 67

Koło Pomocy Osobom Niepełnosprawnych Ruchowo przy Towarzystwie Przyjaciół Dzieci
ul. Konstytucji 3 Maja 11
tel. 15 811 01 46

Polski Czerwony Krzyż Zarząd Rejonowy
ul. Kościuszki 30/104
tel. 15 822 57 80

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło Powiatowo – Grodzko – Miejskie
ul. Niepodległości 4

Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Tarnobrzegu
Al. Niepodległości 2
tel. 15 823 41 04

Polski Związek Niewidomych Okręg Podkarpacki Koło Powiatowe i Grodzkie w Tarnobrzegu
ul. Kochanowskiego 12/10
tel. 15 822 27 47

Sandomierskie Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Chorych Psychicznie „Nadzieja” Biuro Terenowe w Tarnobrzegu
ul. Św. Barbary 8/11
tel. 15 307 03 11, 79 19 66 433

Stowarzyszenie „Esteka”
ul. Leśna 3
tel. 15 823 41 32

Stowarzyszenie Amazonek „Pomocna dłoń” w Tarnobrzegu
ul. Konstytucji 3 Maja 11

Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Specjalnych w Tarnobrzegu
ul. Dąbrowskiej 10a
tel. 15 822 89 75

Stowarzyszenie Tarnobrzeski Bank Żywności
ul. Sienkiewicza 145
tel. 15 822 40 05

Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej i Ich Rodzin „Przyjaciel”
ul. Wyspiańskiego 3
tel. 664 247 625

Stowarzyszenie „Uniwersytet Trzeciego Wieku” Przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu
ul. Wyszyńskiego 10

Tarnobrzeskie Stowarzyszenie Pomocy i Rozwoju
ul. Wiślna 11
tel. 15 823 27 70

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Regionalny w Tarnobrzegu
ul. Kościuszki 30 (dawny internat LO im. M. Kopernika)
tel. 15 822 30 51