Muzeum Historyczne m. Tarnobrzega

MUZEUM HISTORYCZNE m. TARNOBRZEGA
Zamek Dzikowski, ul. Sandomierska 27

Muzeum Przemysłu Siarkowego, ul. St. Pawłowskiego 14
mhmt@onet.pl

księgowość: ewa.strojek@mhmt.pl

tel: spichlerz 15 823 79 99,  zamek 503 161 400

fax 15 823 79 99 w.26


        
Muzeum Historyczne m. Tarnobrzega, założone w 1991 roku, to samorządowa instytucja kultury, której celem jest gromadzenie, naukowe opracowanie i udostępnianie zbiorów z zakresu historii, historii sztuki i dziejów Tarnobrzega oraz  najbliższej okolicy. Swoją misję Muzeum prowadzi poprzez stałe ekspozycje,  organizację wystaw, spotkań z  ludźmi ze świata kultury i nauki, lekcje szkolne i imprezy muzealne. Główną siedzibą instytucji jest Zamek Tarnowskich w Dzikowie z odtworzonym w nim ciągiem komnat, w których prezentowane są obrazy, meble i pamiątki. Wraz z unikatową architekturą stanowią one interesujący przykład dawnej siedziby arystokratycznej.

Na ulicy Pawłowskiego 14, w XIX wiecznym spichlerzu, który stanowi oddział MHMT, mieści się Muzeum Polskiego Przemysłu Siarkowego z ekspozycją obejmującą historię i tradycje górników siarkowych. Obok spichlerza usytuowano mini skansen górniczy z fragmentami narzędzi, urządzeń i maszyn pochodzących z dawnych kopalń siarki.