Kampania promocyjna miasta Tarnobrzeg szansą na zwiększenie atrakcyjności województwa podkarpackiego
 

Zadanie polegało na promocji walorów turystycznych miasta poprzez zorganizowanie imprez, druk materiałów promocyjnych, przygotowanie prezentacji multimedialnych, reklam telewizyjnych i radiowych, gadżetów promocyjnych etc. W ramach zadania została  zorganizowana: impreza promująca walory miasta i Podkarpacia podczas której zostały zorganizowane występy 3 zespołów, rajd nad jeziorem Machowskim, zawody wędkarskie, konferencja dot. promocji Jeziora Tarnobrzeskiego w regionie oraz zostały przygotowane publikacje reklamowe, które ukazały się w prasie ogólnopolskiej (Rzeczpospolita) a także w mediach tj. radio Kielce, Rzeszów, telewizja Rzeszów. Zostały uruchomione podstrony internetowe dot. Jeziora Tarnobrzeskiego oraz promocji gospodarczej wraz z ofertą inwestycyjną. Wykonane zostały również: film promocyjny, tablice informacyjno-promocyjne, broszury turystyczne i gospodarcze, oferta inwestycyjna miasta, wydawnictwo promocyjne, oraz witacze.  

Czas realizacji zadania: czerwiec 2010 – styczeń 2012 r.

Wartość zadania: 304 761,32 zł
Wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 177 374,40