Informacja o podpisaniu umowy ze Stowarzyszeniem ESTEKA

Gmina Tarnobrzeg informuje o przystąpieniu do podpisania umowy ze Stowarzyszeniem ESTEKA na realizację zadania „XII Parada Mikołajów”.

Oferta Klubu Sportowego Siarka na realizację zadania "Zabawa mikołajkowa na sportowo"

Oferta złożona w trybie art. 19a ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie przez Klub Sportowy Siarka na realizację zadania pn. „Zabawa mikołajkowa na sportowo”.

Oferta Stowarzyszenia ESTEKA złożona zgodnie z art. 19a UoPPioW

Oferta Stowarzyszenia ESTEKA na realizację zadania pn. "XII Parada Mikołajów w Tarnobrzegu" złożona zgodnie z art. 19a UoPPioW.

Oferta Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły „Bartosz”

Oferta Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły „Bartosz” na realizację zadania pn. "Kultura muzyczna formą terapii młodzieży ze środowisk destruktywnych" złożona zgodnie z art. 19a UoPPioW.

Informacja o podpisaniu umowy ze Stowarzyszeniem Integracja

Gmina Tarnobrzeg informuje o przystąpieniu do podpisania umowy z Integracją - Stowarzyszenie Sprawnych Inaczej i Przyjaciół na realizację zadania „Organizacja XIV Turnieju w Wyciskaniu Sztangi Leżąc...

Oferta Integracji - Stowarzyszenia Sprawnych Inaczej i Przyjaciół

Oferta Integracji - Stowarzyszenia Sprawnych Inaczej i Przyjaciół na realizację zadania pn. "Organizacja XIV Turnieju w Wyciskaniu Sztangi Leżąc Bartosz 2015" złożona zgodnie z art. 19a UoPPioW.

Informacja o przystąpieniu do podpisania umowy ze Stowarzyszeniem Mokrzyszów

Gmina Tarnobrzeg informuje o przystąpieniu do podpisania umowy ze Stowarzyszeniem Mokrzyszów na realizację zadania „Chleba naszego powszedniego ... znaczenie dawniej i dziś".

Informacja o przystąpieniu do podpisania umowy ze Stowarzyszeniem Inicjatyw Artystycznym FRAM

Gmina Tarnobrzeg informuje o przystąpieniu do podpisania umowy ze Stowarzyszeniem Inicjatyw Artystycznym FRAM na realizację zadania „Warsztaty taneczne polsko-ukraińskie"

Oferta złożona zgodnie z art. 19a UoPPioW

Oferta złożona w trybie art. 19a ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie przez Stowarzyszenie Integracyjny Klub Sportowy Tarnobrzeg na organizację IX Turnieju Tenisa Stołowego Zawodników na...

Informacja o przystąpieniu do podpisania umowy z IKS na realizację zadania

Gmina Tarnobrzeg informuje o przystąpieniu do podpisania umowy z Integracyjnym Klubem Sportowym na realizację zadania „Organizacja IX Turnieju Tenisa Stołowego Zawodników na Wózkach TOP 10 – TETRA ...

Oferta złożona zgodnie z art. 19a UoPPioW

Oferta Stowarzyszenia Mokrzyszów na realizację zadania pn. "Chleba naszego powszedniego ... znaczenie dawniej i dziś" złożona zgodnie z art. 19a UoPPioW

Oferta TSIA FRAM na "Warsztaty taneczne polsko-ukraińskie"

Oferta Tarnobrzeskiego Stowarzyszenia Inicjatyw Artystycznych FRAM na "warsztaty taneczne polsko-ukraińskie" złożona zgodnie z art. 19a UoPPioW

Oferta złożona przez Stowarzyszenie ESTEKA w trybie bezkonkursowym (art. 19 a).

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 28 listopada 2012 r. osobiście w formie pisemnej w Kancelarii Prezydenta Miasta Urząd Miasta ul. Kościuszki 32, 39-400 Tarnobrzeg, pok. 206 lub drogą...