Trzyosobowa delegacja Tarnobrzega przebywała w Czernihowie na Ukrainie. Efektem kilkudniowej wizyty będzie reaktywacja wymiany młodzieży i nauczycieli pomiędzy oboma miastami partnerskimi. Tarnobrzeg reprezentowali wiceprezydent Robert Niedbałowski, dyrektor kancelarii prezydenta Wojciech Malicki i Marek Bukała, były szef Straży Miejskiej – jeden z inicjatorów, nawiązanej przed dziesięcioma laty, współpracy obu miast.
- Skorzystaliśmy z zaproszenia władz Czernihowa na doroczne święto miasta, bo chcemy kontynuować przyjacielskie kontakty zapoczątkowane przez naszych poprzedników. A nawet je rozszerzyć poprzez reaktywację wymiany młodzieży i nauczycieli. Po spotkaniach z merem Aleksandrem Sokołowem i naczelnikiem wydziału edukacji Władymirem Kuprijanienko – jesteśmy pewni, że to się uda - mówi Robert Niedbałowski.
Tarnobrzeżanie spotkali się także z uczniami i dyrekcją czernihowskiej Szkoły Podstawowej nr 2, która od kilku lat współpracuje z tarnobrzeską „dziesiątką”.
- Wracamy do Tarnobrzega z konkretnymi planami wymiany grup młodych tancerzy i sportowców. W planach mamy także wspólną organizację forum ekonomicznego – dodaje Wojciech Malicki.

Stolica obwodu

Czernihów - miasto w północnej części Ukrainy, nad rzeką Desną. Stolica obwodu czernihowskiego. Liczy 300 tys. mieszkańców i słynie z zabytków, m.in. soboru św. Borysa i Gleba oraz… unikatowej podziemnej cerkwi.

Podczas uroczystości Dni Miasta wiceprezydent Robert Niedbałowski przekazał merowi Czernihowa flagę miasta.

Porozumienie o współpracy pomiędzy Czernihowem a Tarnobrzegiem zostało podpisane 06.06.2008r. w tarnobrzeskim UM. Porozumienie podpisali Mer Miasta Czernihów Aleksander Sokołow i Prezydent Miasta Tarnobrzeg Jan Dziubiński. 

Celem jej jest rozszerzenie międzynarodowej więzi wspólnot terytorialnych. Na jej podstawie przedstawiciele Tarnobrzega i Czernihowa wzięli udział w Konferencji poświęconej wymianie doświadczeń w zakresie pozyskiwania środków pomocowych z Unii Europejskiej. Miasto zaproponowało wymianę doświadczeń w zakresie zarządzania infrastrukturą komunalną, współpracy kulturalno-oświatowej w tym wymianę młodzieży.

Podpisane porozumienie, przewiduje rozszerzenie współpracy w dziedzinach gospodarczej, naukowej, kulturalnej i oświatowej. Piątkowa uroczystość była kulminacyjnym punktem wizyty delegacji z ukraińskiego Czernihowa w naszym mieście. W czasie swej wizyty ukraińscy goście spotkali się m.in. z tarnobrzeskimi przedsiębiorcami, dyrekcjami szkół (ZSP nr 1 i SP nr 10), zwiedzili Baranów Sandomierski, zobaczyli także prace remontowe w Zamku Dzikowskim, powstałe 2 lata temu Ogrody Dzikowskie oraz Zalew Machowski. 

Tarnobrzeg i Czernihów są miastami partnerskimi od 2004 r. Przedstawiciele tarnobrzeskich instytucji i przedsiębiorstw, a także uczniowie szkół kilkukrotnie gościli na Ukrainie. 

 

Współpraca Miasta Tarnobrzeg z Federacją Stowarzyszeń Laickich w Epinal (Francja).

W ramach współpracy określonej podczas wizyty w 2003 i 2004 roku planowana jest wymiana młodzieży, kontakty kulturalne, sportowe, współpraca stowarzyszeń o zróżnicowanym zakresie zainteresowań oraz wymiana doświadczeń w zarządzaniu wspólnotą samorządową.

W listopadzie 2011 roku Prezydent Norebrt Mastalerz, Anna Czaplińska - naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu, Adam Strumiński - dyrektor OSiR i Piotr Markut - dyrektor TDK, podczas pobytu w Epinal podpisali kolene porozumienie dotyczące współpracy.

http://www.epinal.fr/

 

20 listopada 2001 r. w Urzędzie Miejskim w Tarnobrzegu podpisana została Deklaracja współpracy pomiędzy władzami miast Tarnobrzega i Bańskiej Bystrzycy (Słowacja)

Deklaracja pomiędzy miastami partnerskimi ma na celu zwiększenia współdziałania w dziedzinie gospodarczej, społecznej i kulturalnej.

 

http://www.banskabystrica.sk/