Podejmowane działaniach i rozwiązywania problemów Osób Niepełnosprawnych w latach 2011-2014 Podejmowane działaniach i rozwiązywania problemów Osób Niepełnosprawnych w latach 2011-2014

Podejmowane działaniach i rozwiązywania problemów Osób Niepełnosprawnych w latach 2011-2014

Pomóżmy i Ułatwmy Życie Osobom z Różną Niesprawnością Wzroku Pomóżmy i Ułatwmy Życie Osobom z Różną Niesprawnością Wzroku

Akcja

"Pomóżmy i Ułatwmy Życie Osobom z Różną Niesprawnością Wzroku"

Pomagamy i ułatwiamy życie osobom niewidomym Pomagamy i ułatwiamy życie osobom niewidomym

W Tarnobrzegu od ponad roku na przejściach dla pieszych, na skrzyżowaniach, rondach i ciągach pieszych (chodnikach) modernizowanych ulic, instalowana kostka brukowa z wypustkami (kostka integracyjna).
Kostka ta umożliwia osobom niewidomym orientację w terenie, jest elementem ostrzegawczym. Stanowi wyraźnie wyczuwalną dla osób niewidomych oraz widoczną dla innych linię graniczną, oddzielającą bezpieczną strefę od strefy potencjalnego zagrożenia, czyli stając na niej osoby niewidome wiedzą np. kiedy kończy się chodnik a zaczyna ulica i odwrotnie.
Współpraca z Prezydentem Miasta, a także pracownikami Wydziału Architektury, Budownictwa i Inwestycji doprowadziła do tego, że każdy nowy projekt uwzględnia wprowadzenie udogodnień dla osób z rożną niesprawnością (niewidomych, słabowidzących, niesprawnych ruchowo, głuchych).
Przykładem tych działań są wyremontowane ulice Targowa (większa cześć), Szpitalna, Niepodległości, 1-go Maja, Janusza Gałka, Sandomierska (przy murze). Nie ukrywam tego, tam też zdarzały się błędy zrobione przez projektanta czy wykonawcę, ale komisja, która robiła przegląd prac lub dokonywała odbioru inwestycji (jako Pełnomocnik uczestniczę w przeglądach, odbiorach jako członek komisji) wychwytuje błędy i inwestor musi je poprawić.
 
Mimo, że mamy XXI wiek, to w projekcie przebudowy, modernizacji ulicy Sienkiewicza i Sikorskiego (od skrzyżowania Wisłostrada/Mickiewicza/ Sikorskiego/Sienkiewicza aż do końca Mokrzyszowa) projektant nie przewidział na ciągach pieszych, skrzyżowaniach, rondach czy przejściach kostki brukowej z wypustkami (kostki integracyjne). Wspólne działania Pełnomocnika ds. Osób Niepełnosprawnych i Prezydenta Norberta Mastalerza, a także przyjazne spojrzenie firmy Skanska doprowadziły do tego, że we wszystkich miejscach gdzie powinna być ta kostka, będzie ona zainstalowana.
Obecnie każde skrzyżowanie w mieście będzie wyposażone w sygnalizację dźwiękową, kostkę integracyjną, odpowiednio obniżone krawężniki, łagodne zjazdy i wjazdy na chodnik.
Rajmund Zięba
Pełnomocnik Prezydenta ds. Osób Niepełnosprawnych
Urząd Miasta Tarnobrzega
ul. Kościuszki 30
39-400 Tarnobrzeg
e-mail: r.zieba@um.tarnobrzeg.pl
www.tarnobrzeg.pl
kom. 515 783 738