Sigillum Civis Virtuti (Pieczęć Cnoty Obywatelskiej) - najwyższe miejskie odznaczenie przyznawane corocznie ludziom związanym z Tarnobrzegiem, rozsławiającym jego imię i będącym przykładem dla przyszłych pokoleń. Odznaczenie to zostało ustanowione uchwałą Rady Miasta Tarnobrzega z 6 czerwca 1990.
 

2015: Stanisław Żwiruk - Prezydent Tarnobrzega w latach 1990–1998
2015: Tadeusz Wojteczko - w latach 90-tych był radnym Rady Miasta Tarnobrzega oraz zastępcą prezydenta Miasta Tarnobrzega
2014: o. Sławomir Słoma - duchowny z klasztoru oo. Dominikanów
2013: Władysław Szpyt - żołnierz Armii Krajowej
2012: Rajmund Aschenbrenner - żołnierz AK, adwokat, obrońca działaczy „Solidarności” w stanie wojennym, prezes Światowego Związku Żołnierzy AK – Okręg Tarnobrzeg
2011: Adam Watracz - sportowiec, twórca i trener męskiej i żeńskiej drużyny w tenisa stołowego w Tarnobrzegu, animator życia sportowego w mieście
2010: Zenon Piekarz - kapelmistrz Miejskiej Orkiestry Dętej w Tarnobrzegu
2009: Dorota Kozioł - dziennikarka Tygodnika „Siarka”, pisarka, poetka i malarka
oraz Władysław Jan Jasiński - prawnik, szef przedwojennego ZMP, twórca i dowódca organizacji Odwet i oddziału partyzanckiego Jędrusie
2008: † Józef Sarna - pośmiertnie; porucznik Wojska Polskiego, bohaterski obrońca Tarnobrzega we wrześniu 1939 roku
oraz Stanisław Skoczylas - wieloletni radny, działacz społeczny
2007: Wiktoria Lang-Zielińska - ekonomistka,  członek organizacji Odwet, organizatorka tajnego nauczania w czasie II wojny światowej, działaczka Solidarności i KIKu
2006: ks. Stanisław Bar - proboszcz parafii pw. św. Barbary, inicjator wielu akcji na rzecz parafian
oraz Stanisław Szymański - długoletni pracownik Siarkopolu, jeden z organizatorów życia sportowego w powojennym Tarnobrzegu
2005: Kazimierz Wiszniowski - b. tarnobrzeski kurator oświaty, pisarz, społecznik, prezes tarnobrzeskiego KIK
2004: Irena Flis - legenda harcerstwa tarnobrzeskiego, instruktorka ZHP, działaczka społeczna
2003: Katarzyna Pawłowska - geolog, wraz z mężem Stanisławem dokonali odkrycia siarki w rejonie Tarnobrzeg
2002: Marian Kosior - żołnierz AK WiN, artysta malarz, działacz społeczny
2001: Robert Korzeniowski - chodziarz, olimpijczyk, wielokrotny mistrz olimpijski i mistrz świata odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski;
oraz Irena Wnęk - nauczycielka tarnobrzeska żołnierz AK, pedagog, działaczka społeczna. Założycielka i kierowniczka chórów i teatrów amatorskich,  odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski
2000: Tadeusz Szewera - żołnierz Jędrusiów i Armii Krajowej, dziennikarz i pisarz, legenda łódzkiej rozgłośni PR, działacz harcerski
1999: Bronisława Orzeł - legenda tarnobrzeskiej oświaty, wieloletnia nauczycielka w LO, działaczka społeczna, wychowawczyni wielu pokoleń tarnobrzeżan
1998: ks. Michał Józefczyk - proboszcz parafii pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy, społecznik, inicjator powstania m.in.: hospicjum, rodzinnego domu dziecka, społecznej szkoły podstawowej i gimnazjum
1997: Edward Antończyk - działacz społeczny, założyciel i prezes Towarzystwa Przyjaciół Tarnobrzega, współtwórca regionalnej „Solidarności”
1996: † Hieronim Dekutowski - pośmiertnie; absolwent tarnobrzeskiego gimnazjum, cichociemny major Armii Krajowej, legendarny Zapora, dowódca oddziałów partyzanckich wałczących z niemieckim i sowieckim okupantem. Zamordowany przez UB