Klasztor Dominikanów
Parafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Tarnobrzegu

ul. Kościuszki, 39-400 Tarnobrzeg
tel. 15 823 42 53
Przeor i proboszcz: o. Marek Grzelczak OP
e-mail: dominikanie@tarnobrzeg.tpnet.pl
www.tarnobrzeg.dominikanie.pl

Parafia p.w. Świętej Barbary
ul Św. Barbary 26, 39-400 Tarnobrzeg
Proboszcz: ks. Stanisław Bar
e-mail: barbara@sandomierz.opoka.org.pl
http://www.sw-barbara.sandomierz.opoka.org.pl/


Parafia Matki Bożej Nieustającej Pomocy Tarnobrzeg – Serbinów
ul. Konstytucji 3 Maja 11, 39-400 Tarnobrzeg
tel. 15 823 17 67
Ksiądz Proboszcz Parafii: ks. kan. Jan Biedroń,
e-mail: jozefczyk@sandomierz.opoka.org.pl
e-mail: serbinow@sandomierz.opoka.org.pl
http://www.serbinow.sandomierz.opoka.org.pl/


Parafia Miłosierdzia Bożego Tarnobrzeg – Dzików
ul. Konfederacji Dzikowskiej 3, 39-400 Tarnobrzeg
tel. 512 990 538
Proboszcz: ks. Jan Zając
e-mail: parafiamilosierdzie@gmail.com
www.parafiamilosierdzie.tbg.net.pl


Parafia św. Marii Magdaleny Tarnobrzeg – Miechocin
ul. Mickiewicza 93, 39-400 Tarnobrzeg
tel. 15 822 76 07
Proboszcz: ks. kan. Mariusz Telega
e-mail: futbron@sandomeirz.opoka.org.pl
http://www.sandomierz.opoka.org.pl/strdiec/parafie.php?p=210&d=21


Parafia rzymsko-katolicka p.w. Chrystusa Króla
ul. Niepodległości 9, 39-400 Tarnobrzeg
tel: 15 822 43 22
Proboszcz: ks. Adam Marek
Wikariat tel: 15 822 92 54
chrkrolatbg@sandomierz.opoka.org.pl

http://www.chrkrola.tbg.net.pl/


Parafia rzymsko-katolicka p.w. Chrystusa Dobrego Pasterza
ul. Sienkiewicza 213, 39-400 Tarnobrzeg
tel: 15 823 60 46
Proboszcz: ks. Kanonik Wojciech Adamczyk
http://www.sandomierz.opoka.org.pl/strdiec/parafie.php?p=211


Parafia rzymsko-katolicka p.w. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny
ul. Przemysłowa 37, 39-400 Tarnobrzeg
tel: 15 822 81 91, 15 847 06 22
Proboszcz: Ks. kanonik Jan Kaszewicz
http://www.sandomierz.opoka.org.pl/strdiec/parafie.php?p=213&d=22


Parafia rzymsko-katolicka p.w. Św. Gertrudy i Św. Michała
ul. Piętaka 46, 39-400 Tarnobrzeg
tel. 15 641 59 58
Proboszcz: Ks. kanonik Andrzej Jaworski
http://www.sandomierz.opoka.org.pl/strdiec/parafie.php?p=212&d=22


Parafia Matki Bożej Częstochowskiej w Tarnobrzegu
ul. Kościelna, 39-400 Tarnobrzeg
tel:15 641 26 89
Proboszcz: Ks. mgr Andrzej Maczuga
http://www.sobow.sandomierz.opoka.org.pl/

sobow@sandomierz.opoka.org.pl

 

Katolickie Centrum Pomocy w Tarnobrzegu

Katolickie Centrum Pomocy w Tarnobrzegu chce świadczyć szeroko rozumianą pomoc osobom, małżeństwom i rodzinom przeżywającym różnorakie trudności życiowe. Zakres pomocy obejmuje przygotowanie do małżeństwa, odpowiedzialne rodzicielstwo, konflikty małżeńskie i rodzinne, trudności wychowawcze, wsparcie samotnych matek, wybór stanu i zawodu, prawo cywilne, problemy narkomanii i alkoholizmu, konflikty z najbliższymi, stres związany z życiem codziennym, depresje, zaburzenia nerwicowe, pomoc ofiarom przemocy fizycznej, psychologicznej, psychicznej i seksualnej.
Przede wszystkim Centrum udziela pomocy w trudnych i zawiłych sprawach sumienia, trudnościach religijnych, w problemach natury psychologicznej, pedagogicznej, prawniczej i wielu innych. W poszczególnych zespołach pomoc świadczą księża, psycholodzy, pedagodzy, nauczyciele, prawnicy, terapeuci oraz inni specjaliści i wolontariusze. Porady są bezpłatne. Centrum nie udziela pomocy materialnej w postaci żywności czy funduszy pieniężnych.
Centrum zaprasza także wszystkich ludzi o dobrym i wrażliwym sercu, którzy swoimi umiejętnościami i czasem aktywnie chcieliby się włączyć w pomoc dla drugiego człowieka.

Wszelkie informacje od poniedziałku do soboty w godz. 9.00-18.00 pod numerem telefonu: 515-425-207 oraz na stronie internetowej:
www.pomocrodzinie.tbg.net.pl