Ulica Jachowicza będzie remontowana

Ponad 750 tys. zł kosztować będzie przebudowa ulicy Jachowicza. Inwestycja będzie współfinansowana w ramach Programu Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój w 2015 r.

Unia dla oświaty

W związku z nową perspektywą unijną, gmina Tarnobrzeg przygotowuje szereg projektów, pozwalających ubiegać się o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Piąty wariant przebiegu obwodnicy miasta

W wyniku przeprowadzonych konsultacji społecznych dokonano wyboru wariantu przebiegu obwodnicy Tarnobrzega.

W szkołach i przedszkolach będzie cieplej

Prezydent miasta zapowiedział kolejne termomodernizacje obiektów miejskich.

OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Tarnobrzega

W sprawie zasad i trybu udzielania pomocy finansowej ze środków budżetu miasta pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na usuwanie azbestu oraz wyrobów zawierających azbest z terenu...

Rozpoczynamy konsultacje w sparwie programu rewitalizacji miasta

25 listopada rozpoczęły się konsultacje społeczne w sprawie „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Tarnobrzega na lata 2016-2023”. Zapraszamy do składania uwag.