Kampania promocyjna miasta Tarnobrzeg szansa na zwiększenie atrakcyjności województwa podkarpackiego

 

Kampania promocyjna miasta Tarnobrzeg szansą na zwiększenie atrakcyjności województwa podkarpackiego
 

Zadanie polegało na promocji walorów turystycznych miasta poprzez zorganizowanie imprez, druk materiałów promocyjnych, przygotowanie prezentacji multimedialnych, reklam telewizyjnych i radiowych, gadżetów promocyjnych etc. W ramach zadania została  zorganizowana: impreza promująca walory miasta i Podkarpacia podczas której zostały zorganizowane występy 3 zespołów, rajd nad jeziorem Machowskim, zawody wędkarskie, konferencja dot. promocji Jeziora Tarnobrzeskiego w regionie oraz zostały przygotowane publikacje reklamowe, które ukazały się w prasie ogólnopolskiej (Rzeczpospolita) a także w mediach tj. radio Kielce, Rzeszów, telewizja Rzeszów. Zostały uruchomione podstrony internetowe dot. Jeziora Tarnobrzeskiego oraz promocji gospodarczej wraz z ofertą inwestycyjną. Wykonane zostały również: film promocyjny, tablice informacyjno-promocyjne, broszury turystyczne i gospodarcze, oferta inwestycyjna miasta, wydawnictwo promocyjne, oraz witacze.  

Czas realizacji zadania: czerwiec 2010 – styczeń 2012 r.

Wartość zadania: 304 761,32 zł
Wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 177 374,40