Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 871 przebiegającej przez Tarnobrzeg

Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 871 przebiegającej przez Tarnobrzeg
Projekt obejmuje przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 871przebiegającej przez miasto Tarnobrzeg (ulice Sienkiewicza i Sikorskiego) o długości 5940 m wraz z wykonaniem wiaduktu nad torami PKP i projektowaną obwodnicą miasta Tarnobrzeg. W ramach projektu zostanie wykonana przebudowa mostu na rzece Mokrzyszówka. Projekt ma strategiczny charakter z punktu widzenia tworzenia warunków dla wzrostu konkurencyjności wszystkich regionów w taki sposób, aby sprzyjać spójności społecznej, ekonomicznej i terytorialnej oraz dążyć do wyrównywania szans rozwojowych województw i jest zgodny z priorytetem strategicznym Strategia Rozwoju Kraju (SRK): Rozwój regionalny i podniesienie spójności terytorialnej, celem horyzontalnym Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia (NSRO): Wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej oraz celem głównym Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej (PO RPW): Przyspieszenie tempa rozwoju społeczno – gospodarczego Polski Wschodniej w zgodzie z zasadą zrównoważonego rozwoju. Projekt oraz instytucja odpowiedzialna za realizację (Gmina Tarnobrzeg) kwalifikują się do PO RPW w ramach tego priorytetu. Projekt ma oddziaływanie w skali ponadregionalnej i krajowej. Realizacja projektu wpłynie na osiągnięcie wskaźników PO RPW, a także SRK i NSRO. 
Wszystkie szczegółowe informacje na temat Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej można znaleźć na stronie www.polskawschodnia.gov.pl 
 
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 871 przebiegającej przez Tarnobrzeg

 
Projekt obejmuje przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 871przebiegającej przez miasto Tarnobrzeg (ulice Sienkiewicza i Sikorskiego) o długości 5940 m wraz z wykonaniem wiaduktu nad torami PKP i projektowaną obwodnicą miasta Tarnobrzeg. W ramach projektu zostanie wykonana przebudowa mostu na rzece Mokrzyszówka. Projekt ma strategiczny charakter z punktu widzenia tworzenia warunków dla wzrostu konkurencyjności wszystkich regionów w taki sposób, aby sprzyjać spójności społecznej, ekonomicznej i terytorialnej oraz dążyć do wyrównywania szans rozwojowych województw i jest zgodny z priorytetem strategicznym Strategia Rozwoju Kraju (SRK): Rozwój regionalny i podniesienie spójności terytorialnej, celem horyzontalnym Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia (NSRO): Wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej oraz celem głównym Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej (PO RPW): Przyspieszenie tempa rozwoju społeczno – gospodarczego Polski Wschodniej w zgodzie z zasadą zrównoważonego rozwoju. Projekt oraz instytucja odpowiedzialna za realizację (Gmina Tarnobrzeg) kwalifikują się do PO RPW w ramach tego priorytetu. Projekt ma oddziaływanie w skali ponadregionalnej i krajowej. Realizacja projektu wpłynie na osiągnięcie wskaźników PO RPW, a także SRK i NSRO. 
 
Wszystkie szczegółowe informacje na temat Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej można znaleźć na stronie www.polskawschodnia.gov.pl 
 
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.