Poprawa powiązań komunikacyjnych regionu poprzez modernizacje dróg powiatowych: ul. Sobowska

 

 

Poprawa powiązań komunikacyjnych regionu poprzez modernizacje dróg powiatowych: ul. Sobowska wraz z rozwiązaniem skrzyżowania z ul. Warszawska - sygnalizacja świetlna, oraz ul. Szlachecka.

Projekt realizowany od marca do września 2011 r. przy udziale środków  Przedmiotem projektu jest remont ul. Sobowskiej i Szlacheckiej znajdujących sie w ciągu drogi powiatowej nr 1095 w Tarnobrzegu oraz budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 723 (Aleja Warszawska) z ulicą Sobowską i ulicą Piętaka w Tarnobrzegu. Łączna długość przebudowywanego odcinka to 2,725 km. Zakres projektu: wykonanie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 723 – Al. Warszawska z ul. Piętaka i ul. Sobowską, wykonanie nowej nawierzchni, obustronnych poboczy, zjazdów, chodnika oraz azylu centralnego dla pieszych na dojeździe do skrzyżowania ul. Szlacheckiej z ul. Bema, odwodnienia, wykonanie i wymiana istniejącego oznakowania pionowego oraz poziomego.

Wartość zadnia: 3 205 746,77 zł
Wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 2 071 558,28 zł