Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 723 w Tarnobrzegu

 

 

Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013. 2. Oś priorytetowa: Infrastruktura techniczna, działanie 2.1 Infrastruktura komunikacyjna, schemat 2.1.A Drogi wojewódzkie.

Okres realizacji: sierpień 2008 – lipiec 2011

Przedmiotem projektu była przebudowa drogi wojewódzkiej 723 (ul. Warszawska oraz skrzyżowanie ul. Sikorskiego-Wiejska). W ramach zadania wykonane zostały m.in. wymiana nawierzchni drogi na długości ok. 1,62 km, wybudowane chodniki na długości ok. 2,74 km, budowa kanalizacji deszczowej o długości ok. 1,69 km, wybudowanie dwóch nowych zatok autobusowych oraz przebudowa skrzyżowania ul. Sikorskiego-Wiejska wraz z budową sygnalizacji świetlnej.

Wartość ogółem (w zł): 5 855 917,94
dofinansowanie z EFRR (w zł): 3 905 104,21
wkład miasta (w zł): 1 950 813,73