Przebudowa stadionu w Tarnobrzegu

 

 

Przebudowa stadionu w Tarnobrzegu

Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013, Oś priorytetowa: Infrastruktura techniczna, działanie: 5.3 Infrastruktura sportowa i rekreacyjna.

Okres realizacji: grudzień 2009 – czerwiec 2011

Przedmiotem projektu była m.in. budowa zadaszonej trybuna A z 2704 miejscami siedzącymi, budowa parterowego budynku sanitarno – kasowego  strony ul. Słowackiego, budowa parkingu za trybuną A na 76 miejsc postojowych.

Wartość ogółem (w zł): 11 422 347,49
dofinansowanie z EFRR (w zł): 2 056 777,78
wkład miasta (w zł): 9 365 569,71