Program współpracy Program współpracy

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2017

Program współpracy Miasta Tarnobrzega z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017.

Wyniki konsultacji programu współpracy z NGO

Wyniki konsultacji projektu Programu współpracy Miasta Tarnobrzega z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o...

Ostatni dzień konsultacji projektu programu współpracy

31 października kończą się konsultacje dotyczące projektu Programu współpracy Miasta Tarnobrzega z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności...

Konsultacje programu współpracy z NGO na 2017 rok

Do 31 października potrwają konsultacje projektu programu współpracy z NGO na 2017 rok.

Protokół z konsultacji Programu współpracy Miasta Tarnobrzega z organizacjami pozarządowymi 2016

Protokół z konsultacji Programu współpracy Miasta Tarnobrzega z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na...

Konsultacje Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2016

Od 25 września do 9 października br. potrwają konsultacje Programu współpracy Miasta Tarnobrzega z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności...

Konsultacje Programu Współpracy Miasta Tarnobrzega z organizacjami pozarządowymi

Prezydenta Miasta Tarnobrzega ogłasza konsultacje Programu współpracy Miasta Tarnobrzega z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku...

Konsultacje społeczne dla organizacji pozarządowych

Prezydent Miasta Tarnobrzega ogłasza konsultacje Programu współpracy Miasta Tarnobrzega z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku...

Trwają konsultacje programu współpracy

Do 15 października br. wszystkie organizacje pozarządowe działające na terenie Tarnobrzega mogą zgłaszać swoje uwagi do Programu współpracy Miasta Tarnobrzega z organizacjami pozarządowymi oraz...