Wydziały Urzędu Miasta mieszczące się w budynku przy ulicy Kościuszki 32

Gabinet Prezydenta Miasta Tarnobrzega

Doradca Prezydenta ds. zdrowia
Barbara Zych
tel. 15 822 65 70 wew. 595

Wydział Edukacji, Promocji i Kultury
Naczelnik Wydziału: Jolanta Kociuba
Zastęca Naczelnika Wydziału: Janusz Chabel
tel. 15 822 65 70 wew. 589
e-mail: rzecznik@um.tarnobrzeg.pl

Wydział Organizacyjny
Naczelnik Wydziału: Agnieszka Bogdańska
tel. 15 822 65 70 wew. 525
e-mail: organizacyjny@um.tarnobrzeg.pl

Wydział Budżetu i Finansów
Naczelnik Wydziału: Aleksandra Pagacz
tel. 15 822 65 70 wew. 555
Z-ca Naczelnika: Elza Chelińska
tel. 15 822 65 70 wew. 581
e-mail: budzetowy@um.tarnobrzeg.pl

Biuro Rady Miasta
Kierownik Biura Rady Miasta: Wiesław Dobrowolski
tel. 15 822 71 39, 15 822 67 75, wew. 587
fax: 15 822 50 42
e-mail: rada@um.tarnobrzeg.pl

 


Wydziały Urzędu Miasta mieszczące się w budynku przy ulicy Mickiewicza 7

Biuro Obsługi Interesantów
e-mail: um@um.tarnobrzeg.pl; boi@um.tarnobrzeg.pl

Sektor A  Sala 1
Kierownik  Biura Obsługi  Interesantów

Lidia Staszczyk
tel/fax: 15 822 52 81
tel. 15 822 65 70 wew. 242

Sektor A  Sala 2
Urbanistyka, Architektura
i Budownictwo
tel. 15 822 65 70 wew. 275

Sektor A  Sala 1 St. 2
Wydział. Geodezji  i Gospodarki  Gruntami – GODGiK

Mirosław  Szewc
tel. 15 822 65 70 wew. 276

Sektor A  Sala 1  St. 3
Ewidencja  Gruntów i Budynków

Marian Niemiec
tel. 15 822 65 70 wew. 277

Sektor A  Sala 1 St. 4
Gospodarka  Nieruchomościami

Elżbieta Grodzka
tel. 15 822 65 70 wew. 278

Sektor A  Sala1  St. 5
Edukacja, Zdrowie, Kultura, Środowisko
, Fundusze Pomocowe
Monika Ruszowska
tel. 15 822 65 70 wew. 279

Sektor A  Sala 1  St. 7
Podatki  i Opłaty Lokalne

Marta Zagórska
tel. 15 822 65 70 wew. 270

Sektor A  Sala 2  St. 1
Wydział  Komunikacji  Rejestracja  pojazdów

Janina Jugo, Elżbieta Wolska
tel. 15 822 65 70 wew. 271

Sektor A  Sala 2  St. 2
Wydział Komunikacji  Rejestracja pojazdów

tel. 15 822 65 70 wew. 280

Sektor A  Sala 2  St. 3
Wydz. Komunikacji Transport, Licencje, Ośrodki Szkolenia Kierowców

Mariusz Dadia
tel. 15 822 65 70 wew. 237

Sektor A Sala 2 St. 3
Wydział Komunikacji  Prawa Jazdy

Dorota Obara
tel. 15 822 65 70 wew. 237

Sektor A  Sala 3  St. 1
Centrum Obsługi Inwestora

Anita Zachariasz, Mateusz Bąk
tel. 15 81 81 299
tel. kom. 602 248 280
e-mail: coi@um.tarnobrzeg.pl

Sektor A  Sala 3  St. 2
Ewidencja  działalności gospodarczej. Zezwolenie na alkohol

Anna Wołoszyn
tel. 15 822 65 70 wew. 282

Sektor A  Sala 3 St. 3
Miejski Rzecznik Konsumentów

Robert Kwiatkowski
tel. 15 822 65 70 wew. 516
przyjmuje interesantów w każdy wtorek, środę i piątek w godz. od 7.30 do 15.30

Sektor B  Sala1  St. 1, 2
Wydz. Spraw Obywatelskich, Dowody Osobiste

Anna Skubida, Maria Słonina
tel. 15 822 65 70 wew. 281

Sektor B  Sala 1  St. 3
Wydz. Spraw Obywatelskich, Ewidencja Działalności Gospodarczej

Jerzy Panek,  Magdalena Korczak
tel. 15 822 65 70 wew. 230

Sektor B  Sala 2
Wydz. Spraw Obywatelskich, Ewidencja Ludności

Danuta Krutysza, Magdalena Szaro
tel. 15 822 65 70 wew. 243

KASA
tel. 15 822 65 70 wew. 201

Informacja  Kancelaria
tel. 15 822 65 70 wew. 200

Wydział Edukacji, Promocji i Kultury
Naczelnik Wydziału: Jolanta Kociuba
Zastępca Naczelnika Wydziału: Janusz Chabel
tel. 15 822 65 70 wew. 213
e-mail: edukacja@um.tarnobrzeg.pl

Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Naczelnik Wydziału: Piotr Pawlik
tel. 15 822 65 70 wew. 231
e-mail: komunalny@um.tarnobrzeg.pl

Wydział Środowiska i Rolnictwa
Naczelnik Wydziału: Paulina Długoń
tel. 15 822 65 70 wew. 223
e-mail: srodowisko@um.tarnobrzeg.pl

Wydział Techniczno - Inwestycyjny i Drogownictwa
Naczelnik Wydziału: Małgorzata Matyka
tel. 15 822 65 70 wew. 262
e-mail: techniczny@um.tarnobrzeg.pl

Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
Naczelnika: Anna Feręs - Niezgoda
tel. 15 822 65 70 wew. 253
e-mail: 

Wydział Komunikacji
Naczelnik Wydziału: Adam Napieracz
tel. 15 822 65 70 wew. 238
e-mail: komunikacja@um.tarnobrzeg.pl

Wydział Spraw Obywatelskich
Naczelnik Wydziału: Danuta Papiernik
tel. 15 822 65 70 wew. 233
e-mail: obywatelski@um.tarnobrzeg.pl


Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Naczelnik Wydziału: Marek Bukała
tel. 15 822 65 70 wew. 519
e-mail: obywatelski@um.tarnobrzeg.pl

Urząd Stanu Cywilnego
Kierownik: Krystyna Rycombel
tel. 15 822 65 70 wew. 274
Z-ca Kierownika: Anita Zachariasz
z-ca Kierownika: Adam Siek
tel. 15 822 65 70 wew. 272, 273
e-mail: usc@um.tarnobrzeg.pl

Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami
Naczelnik Wydziału: Elżbieta Bochyńska
tel. 15 822 65 70 wew. 240
Z-ca Naczelnik, Geodeta Powiatowy: Wiesław Możdżeń
tel. 15 822 65 70 wew. 210
Z-ca Naczelnika: Stanisław Czuchara
tel. 15 822 65 70 wew. 210
e-mail: geodezja@um.tarnobrzeg.pl

Wydział Rozwoju Miasta i Programów Pomocowych
Naczelnik Wydziału: Joanna Kozub
tel. 15 822 65 70 wew. 236
e-mail: fundusze@um.tarnobrzeg.pl

 

Budynek przy ul. Mickiewicza 7a

Straż Miejska
Komendant: Piotr Sawa
tel. 15 822 65 70 wew. 294.
tel. alarmowy: 986
e-mail: straz@um.tarnobrzeg.pl

Poniżej do pobrania regulamin organizacyjny Urzędu Miasta.